Lectio divina a hitről

Amikor a nap folyamán nem szándékosan keresett szentírási részek, találomra felütött Szentírás, véletlenül megnyitott könyvben olvasottak az Oltáriszentségben jelen lévő Krisztus előtt térdepelve lectio divinává állnak össze, és egymást erősítő értelmet nyernek.

Az Oltáriszentség darabjainak elvesztése a kézbeáldozás során

Bár jelentős aggodalom mutatkozik a kézbeáldozás nyomán leejtett Oltáriszentség-darabkák elvesztése miatt, kevés adat van a probléma valós mértékére vonatkozóan. Elvégeztem egy kísérletsorozatot két – konszekrálatlan – ostyatípussal, hogy megbecsülhessem a kézbeáldozás során visszamaradt látható partikulák átlagos számát.

A spindoktor

A tradicionalisták évtizedek óta gyanúsítják vagy vádolják Annibale Bugninit azzal, hogy szabadkőműves volt, lényegében hallomás és közvetett bizonyítékok alapján. Az ügy olyannyira kétséges maradt, hogy a kiváló francia történész, Yves Chiron nem tudott hitelt adni a pletykának, mivel a bizonyítékokat elégtelennek és nem meggyőzőnek ítélte. A helyzet 2020. májusában kezdett megváltozni, amikor Kevin Symonds hiteles részleteket mutatott be, P. Brian Harrison jóvoltából, megnevezve Dino Staffa bíborost, mint aki VI. Pálnak a Bugniniről szóló “füstölgő pisztoly” információt vitte, ami az utóbbi hirtelen bukását előidézte.

Fatima 100 évvel később – Egy máriás felhívás az egész Egyház számára

Az Egyház embereinek, akiknek az a küldetésük, hogy a híveket az örök életre vezessék, nemcsak erkölcsi hanyatlásuk a bűnük, hanem - a legmélyebb aspektusban - a hittől való elszakadásuk. Amikor az egyházi emberek felhagynak az igazság hirdetésével és a tévedések elítélésével, lemondanak pásztori szerepükről, és bűnt követnek el a hit ellen. A harmadik titok látomása szimbolikus képet nyújt számunkra az Egyház büntetéséről: a Civitas Dei romlásáról, valamint pásztorainak és híveinek üldözéséről.

Ahogyan a Novus Ordo mise készült

A II. vatikáni zsinat utáni reformok során a fokozatosan életbe léptetett 1964. szeptemberi és az 1967. májusi Instrukciók révén nyílt meg az út a mise általános reformja előtt. Ennek alapjait két átmeneti fázisban fektették le. A szentmise teljesen új rítusának előkészítését már a Consilium [a Szent Liturgiáról szóló konstitúció végrehajtásával foglalkozó tanács] indulásától fogva tervbe... Bővebben →

A küszködő papokhoz

Istennek akarsz tetszeni, vagy annak, aki távol tart Tőle? A kérdés gyökerében mindig ez: a választás Krisztus szelíd igája és az Ellenfél rabszolgaságának láncai között.

A négy végső dolog: A pokol

"Ha megnézzük az Egyház tanítását és azt is, amit a szentek mondtak nekünk, illetve megvizsgáljuk az ember természetét, figyelembe vesszük az igazságosság és a szenvedés természetét, akkor sok ismeretre juthatunk a pokolban lévő szenvedések természetéről" - mondja Chad Ripperger atya

Egy konzervatív katolikus ébredése

Az igazság követése bátorságot és erősséget igényel. Phil Lawler a zsinat utáni konzervatív irányvonalat követő katolikus újságíró, aki elég bátor és erős volt az igazság szerinti következtetések levonásában. Mindezt rövid és tisztán követhető gondolatmenetben.

Dom Prosper Guéranger: A karácsony misztériumának folytatása

Az Epifánia ünnepe a karácsonyi misztérium folytatása, de az Egyház naptárában a maga sajátos jellegével jelenik meg. Maga a név, amely megjelenést jelent, azt sugallja, hogy ebben az ünnepben Istennek a teremtményei között való megjelenését ünnepeljük. Több évszázadon át ezen a napon tartották Urunk születésének ünnepét, és amikor 376-ban a Szentszék rendelete minden egyházat arra... Bővebben →

A négy végső dolog: Az Ítélet

A zsinat után teljesen háttérbe szorult az Egyházban a négy végső dologról való tanítás: nem szívesen beszélnek és hallanak ezekről. Chad Ripperger atya előadása pótolhatja a hiányt, első részben az ítéletről szóló tanítással.

A sátáni legalizmus

Az Isten akaratában gyökerező rend, és az annak fenntartására rendelt hatalom az Igazság elvetése miatt perverzzé, öncélúvá válik, a saját fennmaradását és dicsőségét szolgálja Isten dicsősége helyett.

Create a website or blog at WordPress.com , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑