Amikor az igazságosság egyesül az irgalommal

Az igazságos és irgalmas Krisztus szeretetteljes szavai menyasszonyához, Szent Brigittához egy szép várról, amelynek aláásták alapjait, és arról, hogy a szép vár, azaz Isten Egyháza újjáépül a dicsőséges Szűz és a szentek imái által. A vár falainak aláásásban láthatunk párhuzamot Szent Brigitta kora és a mienk között, vajon lesz párhuzam a megújulásra kapott időben is?

Hogyan nevelj férfit?

A nőies férfiak és férfias nők világában, amikor nem Istentől akart természeti valóságként, hanem attól abszolút független társadalmi konstrukcióként tekintenek a nemekre, frissítő Chad Ripperger előadását hallgatni az igazi férfi neveléséről. Még akkor is, ha megállapításai fájdalmas tükröt tartanak, mert az igazi férfi fehér hollóhoz hasonlóan ritka, a férfiak elpuhulása, az elnőiesedés a norma, nem pedig a kivétel.

Krisztus ugyanúgy van jelen az Eucharisztiában, mint a Szentírás szavában?

A zsinat után elterjedtté vált az ige asztaláról és az eucharisztia asztaláról beszélni. Ennek talán a szentírásban elénk tárt isteni kinyilatkoztatás fontosságának hangsúlyozása lehetett a célja, de a pontos megfogalmazások hiánya (vagy a tényleges szándék?) ezen túlmenő következménnyel járt: egyenlőségjel került a szentírásban megnyilvánuló isteni jelenlét és az Oltáriszentségben jelen lévő Krisztus jelenléte közé.

Eucharisztikus következetesség

Ez az írás az Eucharisztiával kapcsolatos következetességről szól: az Oltáriszentségről vallott katolikus hit és tanítás fényében az Ő jelenlétében végzett gyakorlatainkról, az írás második felében pedig egy példa az Oltáriszentséggel való bánásmódunk gyakorlati vonatkozásairól.

“Tanúságot kell tennem az egyház szent rítusainak kincséről”

Wojciech Gołaski domonkos teológus nyílt levelét adom közre, amelyben kiváló formában található meg a sokunk által övéhez hasonlóan megtapasztalt útról szóló tanúságtétel, a sokunk által újra felfedezett igaz tanítás és a bátran felvállalt hitvallás is a régi rítusról. Mindezt úgy, hogy közben eleget tesz a “Fortiter in re, suaviter in modo” ősi tanács sokunk által csak vágyott eszményének.

Aki élőnek tűnik, de halott

Nemsokára egy éve annak, hogy a Püspöki Kar megkapta az alábbi levelet, és ugyanekkor telik le egy év azóta, hogy nem válaszolt rá. Krisztus Király ünnepe óta várom, hogy hátha mégis válaszolnak, de nem tették…

Aki Isten Fiát megtapossa

„Mit gondoltok: mennyivel súlyosabb büntetésre lesz méltó az, aki Isten Fiát megtapossa, és a szövetség vérét, mely által megszentelődött, megszentségteleníti, s a kegyelem Lelkét kigúnyolja?”

Create a website or blog at WordPress.com , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑