Chad Ripperger exorcista atya előadása a szellemi harc fokozatairól I.

Ma a spirituális hadviselés szintjeiről akarunk beszélni, és különböző szintek vannak. Ez néhány dolgot jelent azon felül, hogy mindannyiunkat besoroztak erre a hadviselésre, mind ott vagyunk. Az emberek, a papok gyakran mondják nekem: “atyám, tudod, hogy tényleg csodálom a munkádat, de nem hiszem, hogy valaha is képes lennék rá.” Aztán, mondok nekik valamit arról, hogy milyen szintű spirituális hadviselésük van, amiről ők maguk egyáltalán nem tudnak, vagy legalábbis sokan nincsenek tisztában ezzel, és ezért azt mondom nekik, hogy “te ugyanazt csinálod, amit én, csak én egy kicsit másképp csinálom“, nyilvánvalóan sokkal intenzívebben.‎ Ez a szellemi hadviselés azt jelenti, hogy a benne való részvétel által válunk megtisztulttá, tökéletessé.‎

Az egyike azon dolgoknak, amelyek történnek a megszállott és emiatt egy sor ördögűzésen keresztülmenő emberekkel a folyamat során, hogy kezdenek rájönni: a démonok valójában az eszközei a megszentelődésüknek.‎

Hajlamosak vagyunk úgy gondolni a démonokra, mint azokra a dolgokra, amelyek csökkentik a megszentelődésünk mértékét; ez csak akkor igaz, ha engedünk nekik, de amikor harcolunk ellenük, és ellenük dolgozunk, valójában a megtisztulásunk eszközeivé válnak, mert meg kell tagadnunk magunkat – ellenük kell dolgoznunk – ellentétes erényt kell építenünk. A démonok folyamatosan próbálnak rávenni minket, hogy bűnöket kövessünk el, hogy bűnösek legyünk, és mivel vannak bűneink, ezáltal gyengék legyünk, és így könnyebbé váljék számukra harcolni ellenünk. Ebben a folyamatban egy visszaélésszerű kapcsolatot akarnak létrehozni velünk. De ha harcolunk ellenük, akkor az történik, hogy erényt kezdünk kifejleszteni.‎

‎A kegyelemben való kiválóság azt jelenti, hogy sok megszentelő kegyelmed van. A megszentelő kegyelem a legszentebb Szentháromság lelkedben való lakása, és ez a benned lakás fokozatos, mondják a szentek. Egyre többet és többet nyerhetsz belőle. Tulajdonképpen soha nem lehet túl sok belőle.

Amikor tehát megkérdezik: “Nos, hogyan lehet ezt a kegyelemben való kiválóságot megszerezni?” Ez az erény kifejlesztése révén lehetséges. Tulajdonképpen a tökéletességünk pontosan az életünkben elszenvedett ördögi befolyás következtében alakul ki. Nézzünk szembe a tényekkel: a legtöbben közülünk a legjobb esetben is csak középszerűen végeznénk, ha nem volna ördögi tevékenység az életünkben; Ha nem lenne kísértés, vagy semmi ilyesmi, a legtöbbünkben egyáltalán nem alakulna ki semmilyen szintű erény. De a második összetevője ennek a szempontnak a következő: amikor harcolnunk kell a démonok ellen, az azt jelenti, hogy akaratunk gyakorlása és a küzdelem, amit végzünk nehezebb, és több energiát kell kifejtenünk, és sokkal erősebben kell igyekeznünk. Ennek eredményeként elnyerjük az erény egy bizonyos szintjét. Erényünk nagyobb lesz, mint akkor lenne, ha csak normális módon próbálnánk meg magunkban kifejleszteni az erényt.

Tehát a kiválóság a kegyelemben a lélek felékesítése az összes erénnyel. Isten választja ki, hogy mely lelkeket, milyen erényekkel akarja felékesíteni. Természetesen Ő minden erényt akar, ezért minden erényre törekednünk kell, de Ő úgy határozott, hogy az emberek életükben különböző mértékben éljék meg ezeket.‎

‎Krisztuson kívül csak egy személy van, akinek minden erénye tökéletes mértékű, és ez a Szűzanya. Mindenki másnak a mennyben, az angyalokat kivéve, különböző mértékű erényei vannak. Miért? Mert Isten szereti a változatosságot. Honnan tudjuk ezt? Csak annyit kell tenned, hogy megnézd a bogarak számát, amelyeket létrehozott, és máris tudhatod, hogy szereti a változatosságot.‎

‎Isten szereti a változatosságot, ezért olyan mennyországot akar, amelynek van bizonyos szépsége, vagy tökéletessége a legkülönbözőbb szempontok változatosságában, és mindez a változatosság a mennyország harmóniájában és tökéletességében valósul meg. Ezt kívánja Ő. Ő olyan erényt vagy erényeket választ egy adott személy életében, amelyekkel kapcsolatban azt akarja, hogy abban kitűnve érjék el azt.‎

A legtöbb ember nem veszi észre, hogy az a terület, ahol szokásszerűen követ el bűnt – ha az életed egy bizonyos területén gyakran elbuksz-, valójában ezt üzeni neked: Isten azt akarja, hogy elérd a tökéletesség szintjét ebben az erényben, mert a küzdelmen keresztül fejleszted ki az erényt és a tökéletességet. Szóval, ahelyett, hogy ránéznék, és azt mondanám, “ezt soha nem fogom elérni”, pont fordítva kellene lennie. Keményebben kellene dolgoznunk azokon a területeken, amelyeken elesünk, hogy elérjük ezt a tökéletességet.‎

A démonok belépnek az életünkbe. Lehetővé teszi a démonok számára, hogy belépjenek az életünkbe, elsősorban a megszentelődésünk eszközeként, még a megszállottság esetén is. Rákényszerítem a démonokat, hogy ismerjék el -az ördögűzők rendszeresen megteszik ezt – ez gyengíti őket, amikor arra kényszerítem őket, hogy beismerjék annak a személynek, akit megszálltak, hogy ez a személy a démon tevékenysége következtében szentebbé válik. Harcolniuk kell ellene, állandóan ki kell fejezniük az Istenbe vetett bizalmukat. Folyamatosan Istenért kell tevékenykedniük. A saját gyógyulásukon kell dolgozniuk. Folyamatosan a saját tökéletességükön, erényeiken vagy bűneiken kell dolgozniuk, mert ha megszálltak, akkor nincs szabadúszás; Vagy meg küzdesz a szabadulásért, vagy elmerülsz. Nincs középút. De ez valójában az egész spirituális életre is igaz, nincs egyetlen aspektusa sem a spirituális életnek, amelyen bizonyos mértékig nem kellene dolgoznunk, ha nem is fogjuk elérni benne a tökéletességet.‎

‎Vagy feljebb lépsz a spirituális életben, vagy lefelé sodródsz. Nincs helyben úszás.‎

‎Az egyik legnagyobb vagy legszerencsétlenebb dolog sok katolikus esetében az, hogy szeretnének eljutni egy bizonyos szintre, ahol mentesek maradnak a halálos bűnöktől, és megengedhetőnek tartják, hogy van néhány bocsánatos bűnük, amellyel ugyan küzdenek, de jól érzik magukat a lelki életükben. Lehet, hogy rendszeresen járnak misére, részesülnek a szentségekben. És az élet elég kényelmesnek tűnik, tudják, hogy ahhoz, hogy felszámolják az életük utolsó tökéletlenségeit, sok szenvedésnek és sok önmegtagadásnak kellene kitenni magukat, és így ódzkodnak tőle. A démonok nem engedik, hogy ezt csináld. Isten pontosan azért engedi be az életedbe őket, hogy kényszerítsenek téged vagy egyik útra, vagy a másikra. Isten beengedi a démonokat az életünkbe, hogy növekedhessünk az erényben. Mi válunk a megaláztatásuk eszközévé. Mi leszünk az igazságszolgáltatás eszköze velük szemben.‎

Amikor Ádám megette a gyümölcsöt és Éva megette a gyümölcsöt, Isten azt mondta a kígyónak – ami a Sátán másik neve: “mert ezt tetted, életed minden napján a földön fogsz csúszni és port eszel.” A földön való csúszás azt jelenti, hogy folyamatosan meg fogják alázni. ‎ Belzebub, amely egy másik neve a Sátánnak, egyszer bevallotta nekem, hogy az Atyaisten valójában elmegy az útjából, hogy megalázza őt. Miért? Mert ez az ő büntetése. Mert a bűne a gőg volt. Szóval csúszni fog, azáltal, hogy az élet minden napján a földön van, és port eszik. Aztán az egyházatyák megkérdezték tőlük: “Mi ez a por?” És akkor egyszerűen azt válaszolták: „Memento, homo, quia pulvis es,” ami a latinul azt jelenti, hogy „emlékezz ember porból vagy”.

‎Ez azt jelenti, hogy a démonok most mellettünk ragadtak. Gyűlölnek minket, nem akarják, hogy bármi közük legyen hozzánk, de most mellettünk ragadtak, és lényegében azért, mert a Sátán okozta a bukásunkat. Most velünk foglalkozik, csábít minket, és megteszi ezeket a dolgokat. Mellesleg, igaz, hogy szadista örömet érez, ha látja, hogy elesünk, ha bűnt követünk el, de azt is bevallotta nekem, hogy minden alkalommal, amikor eléri, hogy valaki elessen, növekszik a szégyene. Tehát lényegileg és tényszerűen minden alkalommal, amikor rávesz minket, hogy elessünk, a szenvedése növekszik. És ez része Isten büntetésének, és mi leszünk a büntetésének eszköze, és az Ő igazságosságának eszköze a sátán megtagadásával és az ellene való küzdelemmel.‎

Szóval, milyen szintjei vannak a spirituális hadviselésnek? Nos, a legalapvetőbb szint a közönséges kísértés. Mindannyian szenvedünk tőle.‎ ‎A közönséges kísértés lényegében így történik: a démonok képeket juttathatnak a képzeletünkbe. Nem tudnak olyan dolgokról képeket elültetni benne, amelyeket még soha nem láttunk. Képesek a már látott dolgok részeit kombinálni a memóriánkban, hogy új képet hozzanak létre belőlük, de ahogy Szent Tamás mondja: nem érhetik el, hogy egy vak ember színeket lásson vagy elképzelje a színt, valamit használniuk kell, ami már ott van. Ez az egyik oka annak, amiért azt mondom az embereknek, hogy soha semmiképpen se nézzenek pornót, és nem csak azért, mert egy része el van átkozva. Mert az a helyzet, hogy amit egyszer megnézel, azt a démonok felhasználhatják Isten engedélyével még akkor is, ha kéred a feledés kegyelmét.

‎A démonok nagyon, nagyon rövid pórázon vannak. Szó szerint semmit sem tehetnek, amit Isten nem enged meg, és ebbe minden beletartozik a kísértés mértékétől a kísértés típusáig, ez vonatkozik az ördögi befolyás minden formájára: nem tehetnek semmit, amit Isten nem enged meg.‎

‎Az első alkalom, amikor szembesültem ezzel egy megszállott nő esete volt, akinek a háta alsó részét szállta meg a démon, mert általában a test egy részét szállják meg. Ezért mondtam a démonnak, ráparancsoltam a démonra: “Miért a hátának alsó részét szálltad meg?” És csak annyit mondott nekem: “Nem tudom.” Kérdeztem tőle: “Hogy érted, hogy nem tudod?” (Mellesleg, a történet elmesélése során felidézett kérdések valójában nagyon formálisak az exorcizmus során: megparancsolom a démonoknak, hogy mondják el, miért nem tudják, stb) És azt mondja: “Nem tudom. Amikor megszálltam őt, Krisztus a testnek erre a részére korlátozott engem.”‎

Amikor ördögűzéseket végzel, az egyház előír egy sor kérdést, amit fel kell tenned a démonoknak, és ki kell szedned belőlük az információkat. Az egyik ilyen, aminek felfedése már a közeli megszabadulás jele, hogy mikor történt a megszállás, legalábbis a megszálló démonok vezetőjének részéről, mert nem feltétlenül mindegyik megszálló démon tudja, csak a vezetőjük ismeri a megszállás teljes dinamikáját. Lehet, hogy nem ismeri a távozás minden részletét, de nagyon gyakran ismeri a dátumot és az órát, amikor kirúgják, mert fel van fedve neki. Elmondják neki, hogy mit tehet és mit nem tehet ebben a megszállásban, beleértve a természetfölötti megnyilvánulásokat, hogy levitálni fog-e vagy sem, hogy egyáltalán beszélhet-e nyelveken‎ – mindezt Krisztus határozza meg.

‎Elérkezik az idő, amikor a démonok szenvedése és büntetése olyan szélsőségessé válik, hogy szó szerint Istenhez fordulnak, és könyörögnek neki, hogy engedje vissza őket a pokolba, és Isten csenddel válaszol, mert nem hallja meg az imáikat. De ez azért történik, mert Ő azt akarja, hogy menjenek keresztül ezen. Ez a büntetés része.  Ennek köze van ahhoz is, hogy ők még azt is tudják, mikor tárhatnak fel és mikor nem tárhatnak fel dolgokat annak érdekében, hogy a megszállott személy megszabaduljon.‎

‎Miért beszélek erről? Ez nagyon egyszerű: rá kell jönnöd, hogy Isten úgy használja a démonokat, mint bármely más eszközt.‎

‎Még a démonok is elismerik, hogy Krisztus rabszolgái. Valójában mindannyian Jézus Krisztus rabszolgái vagyunk. Csak egy kérdés van, csak egy választóvonal van, és ez az, hogy önszántából vagy az ő rabszolgája vagy sem? Ez az egyetlen kérdés. Ők nem önszántukból azok. Nos, ez azt jelenti, hogy tilos nekik az információt elmondani, de ránk nézve ez azt is jelenti, hogy a mi életünkben való részvételük minden egyes aspektusa jelzés számunkra Istentől, hogy miben kívánja megtisztulásunkat, melyik erényben akarja, hogy jeleskedjünk, hogyan akarja, hogy dolgozzunk az üdvösségünkön, milyen kegyelmekért akarja, hogy könyörögjünk, milyenek elérését kívánja, mely imákat akarja, hogy használjuk ennek érdekében. Miért? Mert Isten ismét szereti a változatosságot.‎

‎Szóval használja a démonokat, ezért van az, hogy a kísértésben sok különböző szint van. A kísértés jöhet nagyon, nagyon finom formában is, ami önmagában jónak is tűnik: „Hé, tudod, említést kellene tenned ennek és ennek, hogy milyen csodálatos a gyep, hogy milyen jól sikerült ápolnia a füvet ebben az évben” Odasétálsz, és azt mondod az illető ismerősödnek: „Csodálatosan sikerült a gyeped ebben az évben”, és a következő dolog, amit tapasztalsz, hogy a fickó majd leharapja a fejed. És megdöbbenve kérdezed: “miért tette ezt“, igaz? És ez azért van, mert a felesége csak folyton rágta azért, hogy túl sok időt töltött a gyepének ápolásával.

‎Tehát mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a démonoknak megengedhetik még azt is spirituális hadviselésben, hogy jó dolgokat javasoljanak jó embereknek azért, hogy kárt okozzanak. Ez az egyik oka annak, hogy a szentek a jótanács lelkének ajándékáról beszélnek. A jótanács lelkének ajándéka az az ajándék, amely révén többek között tudjuk, hogy mit tegyünk és mit ne tegyünk a lelki hadviselésben.‎

‎És ezért az egyik dolog, amit kérni kell, az a jótanács ajándéka, de ez azt is jelenti, hogy bizonyos alázatnak kell lennie bennünk ahhoz, hogy ezt felismerjük. Nézd, néha csak doppingszerként fognak használni ebben a helyzetben, és egy bizonyos szintű alázattal kell rendelkezned ahhoz, hogy rájöjj: a démonok még jó ötleteket is be tudnak tenni a fejedbe, nagyon gyakran nagyon finoman indulnak el.‎

Belzebub kísértésben követett stratégiája azonos a természetével. Az, hogy miként nyilvánul meg a megszállottságban, azonos azzal, ahogy a kísértésben lép fel: nagyon váratlanul kezd, aztán beleerősít, majd teljes szélességben lerohan. Így általában az emberek a kísértés során gondolkodni kezdenek valamin, ami ártalmatlan, aztán a következő dolog, amit észrevesznek, hogy valami tisztátalant sugall, mert ő a tisztátlanság szelleme. Amit el akar érni ugyanaz, amit az ördögűzés során is akar, ha erővel és merészen nyilvánul meg: a félelem reakciója. És ennek az az oka, hogy amikor félünk, Szent Tamás azt mondja, hogy az elménk a félelem tárgyára koncentrál, és rágódunk rajta, megpróbáljuk kitalálni, hogyan szabadulhatunk meg tőle. És csak sugall valamit, különösen az érzékeny lelkiismeretű embereknek, ha tisztátalan gondolatot sugall, azok félelemmel reagálnak: „elbukhatok!” – és ez az a csapda, amije van. Ahelyett, hogy az ember azonnal Istenhez vagy a Szűzanyához fordulna, és azt mondaná, hogy tökéletesen bízom Benned. Tehát ezek a dolgok nagyon finoman indulhatnak el, a legalacsonyabb szinten finom formái vannak a kísértésnek, és azokon keresztül működhetnek.‎

Az ördögi hadviselés nem csak a kísértésről szól. Végig vesszük a magasabb szinteket is, de arról is fogunk beszélni, hogy ez hogyan vonatkozik ránk a saját életünkben.‎

‎A következő szint a dolor, ami nem fog ránk vonatkozni, amikor fizikailag támadják meg a szenteket, ez nem vonatkozik ránk. Ha igen, gyere el hozzám, mert te vagy az egyetlen eset, amelyet valaha is hitelesen láthattam. Olvastam róla, de még sosem láttam.

A következő szint a zaklatás. Ez az, amikor kívülről támadják az embereket. A zaklatásnak két formája van, és erről még soha nem beszéltem, de az atya megkért, hogy beszéljek a közelgő választáshoz kapcsolódó dolgokról, és így kapcsolódik ide ez.

Az ördögi befolyás vagy a spirituális hadviselés következő szintje a zaklatás, amikor a démonok kívülről támadnak meg. Ez az, amikor megtámadják a kapcsolataidat, a pénzügyeidet, megtámadják a tulajdonodat, néha az egészségedet.‎

Egyszer Memphisben azt hitték, hogy rendelkezem a gyógyítás képességével, ami abszurd. Nekem nincs karizmatikus ajándékom.‎ Az emberek azt mondják, ördögűző vagy, milyen adományod van? Semmi. Nincs semmim. Komolyan mondom, teljes egészében fertőzött házakba sétáltam be azzal, hogy „hm, jónak tűnik nekem!” Aztán imádkoztam, és persze történtek dolgok. De a lényeg az, hogy nincs érzékenységem ebben a tekintetben. Tehát elhozták hozzám ezt a bizonyos embert, akinek negyedik stádiumú hasnyálmirigyrákja volt, és azt mondták, “hajlandó lenne imádkozni érte?” És azt mondtam, “persze.” Bár nincs meg a gyógyítási képességem, de egy kisebb (minor) exorcizmust végeztem el fölötte. Egy héttel később rákmentes volt. Egy évvel később visszahozták, volt egy másik furcsa betegsége. Ezért imádkoztam érte. Ez egy héttel később tűnt el. Szóval végül azt mondtam neki, hogy „valamiféle átok alatt vagy.” Ez a zaklatás egy formája.‎

‎Tehát van átok egyfajta magasabb szintű zaklatás, és az átkok alapvetően arra szolgálnak, hogy a negatív irányba befolyásolják az embereket. De a zaklatás sokféleképpen történhet. ‎

Két megkülönböztetést lehet tenni a zaklatás kapcsolatban. Van közvetett zaklatás és közvetlen zaklatás. Közvetlen zaklatás az, amikor ténylegesen megtámadják az életedet, téged, az egészségedet, a kapcsolataidat, a pénzügyeidet, azt, ahogy a dolgok működnek az otthonodban stb. Tehát közvetlenül támadnak téged. De van egy bizonyos szintje a spirituális hadviselésnek, amivel mindannyiunknak dolga van, ahol a zaklatás közvetett következményeivel kell számolnunk. Ez az, amikor a politikusok és egyéb olyan emberek, akik az ördög befolyása alatt vannak, lényegileg gonosz dolgokat tesznek.‎

‎Vágjunk bele a közepébe: nem olyan politikai légkörben élünk, ahol eszmék közötti különbségek vannak, hanem olyan politikai légkörben élünk, ahol az egyik oldalon a jó van, a másikon a gonosz.‎ Itt nem az eszmék közötti különbségekről van szó. Az eszmék, amelyeket a felszínen láthatunk csak azért vannak, hogy terjeszthessék általuk a gonoszságukat. Ennyire egyszerű. Ha belenézel a közepébe, és lemerülsz a mélyére, láthatod, hogy vannak emberek, akik egyszerűen csak aljasok. Csak gonosz dolgokat csinálnak. És honnan tudod ezt? Minden egyes dolog, amit tesznek, maximalizálja a károkat annak keretein belül, amire képesek. Ez olyan dolog, ami ténylegesen hatással van ránk. Ez nem rakétatudomány, tulajdonképpen olyasmi ez, amiről te magad is olvashatsz az interneten: hogy vannak jelenlegi politikusok, nemzetközi politikusok, és néhány még ebben az országban is, akik ténylegesen sátánizmusban és boszorkányságban érintettek. És ezt meg tudod állapítani abból, amit tesznek. Nem fogok neveket mondani…már most látom, hogy ezzel lennének tele az újságok.

Fel kell ismernünk, hogy amikor mások gonosz dolgokat tesznek, démonokat vonzanak be a kultúrába, a társadalomba, az egyházba, az közvetett zaklatás, amit elszenvedünk.

‎Annak felismerése sem rakétatudomány, hogy van egy alapvető gonosszal kapcsolatos probléma most az egyházban. Amikor püspökök és bíborosok rukkolnak elő azzal, hogy rendben van, ha két férfi valamilyen polgári együttélési szerződést köt egymással, akkor valami alapvetően rossz és gonosz dolog történik az egyházban. Ennek ellenére ezeket a dolgokat kell elszenvednünk; Mindannyian elszenvedjük közvetve ezt a spirituális hadviselést, ami ezen a szinten zajlik. És ez nagyon intenzív.‎

A hely, ahol találkozhatunk a spirituális harc legintenzívebb formájával néha a plébánia, a plébánia magasabb szintjei, néha a pap szenved el ilyen támadást, de leggyakrabban az egyházmegyei szint.

‎A vitriol, az abszolút gyűlölet, ami a démonokban van a püspökök iránt … amikor látod a démonokat beszélni a püspökökről megszállottsági esetekben, a gyűlölet, amellyel viseltetnek irántuk, tapintható. Szó szerint láthatod a gyűlöletet. A Vatikán szintjén folyó harc – amelytől mindannyian szenvedünk – ilyen harc zajlik ezen a szinten, és ez egyfajta közvetett zaklatás.‎

Amit természetesen fel kell ismernünk, az az, hogy az egyház tévedhetetlen. Krisztus azt mondta, hogy a pokol kapuja nem vehet erőt rajta. Ez nem jelenti azt, hogy az egyháztagok nem válhatnak igazán bűnössé. Ez nem jelenti azt, hogy nem lehet egy Szentatyánk, aki nagyon furcsa és különös, még hittel ellentétes dolgokról is szónokolhat, mert az egyház maga mondta, hogy csak ilyen körülmények között tudjuk, hogy tévedhetetlen, amikor azt fogja mondani nekünk, amit szükségszerűen igazságnak ismerünk. Ez nem jelenti azt, hogy figyelmen kívül hagyjuk őt, ez csak azt jelenti, hogy hitünk világos megértésével kell rendelkeznünk, és ez egy nagyon fontos pont.‎

‎A spirituális hadviselésben való küzdelmed egyik alapvető módja, hogy ismerned kell a hitedet. Nem elég csak néhány imát mondani itt-ott, folyamatosan tanulnod kell a hitedet, hogy ne szívjon be ez a közvetett elnyomás, mert az annyira mérgező.‎ A modernizmus, amely most az eretnekség az egyházban, nagyon mérgező. Annyira a levegőben van, hogy ha nem kapsz különleges kegyelmet, vagy ha nem igazán ismered nagyon jól a hitedet, akkor egyszerűen csak tévedésben végzed. Ez ilyen egyszerű, ezért imádkoznod kell Istenhez. De ez egy közvetett spirituális hadviselés, amivel mindannyiunknak meg kell birkóznunk. Valószínűleg mindannyian megtapasztaltuk ezt: amikor ülsz, és elolvasod azokat a híreket, amik a Vatikánból jönnek, vagy néhány dolgot, amit ezek a bíborosok mondanak, vagy néhány dolgot, amit a püspökök mondanak és tesznek. Aztán az egész pedofília botrány, meg minden más, ami folyik itt. Ez teher egy jó katolikusnak, és ez a szenvedés. És ez pontosan az a fajta támadás, amit a démonok meg akarnak tenni, ha nem tudnak közvetlenül elérni téged, úgy akarnak levadászni téged, hogy elérik a kétségbeesésedet, vagy belehajszolnak téged a csüggedésbe, csalódásba, vagy akár az egyházban való botránkozásba.‎

‎Aquinói Szent Tamás szerint kétféle botrány van: aktív botrány, amikor tényleg csinálsz valamit, ami botrányos, de van passzív botrány is. És ez mit jelent? Ez az, ha látsz valakit csinálni valami rosszat, és ez bűnre vezet téged, vagy arra, hogy elveszítsd a hitet. És azt mondja, hogy ez bűn. Nem számít, hogy mit csinálnak ezek az emberek, nem számít, mit csinál bárki, nem számít, hogy mit tesz bármely pap, püspök, bíboros vagy pápa. Meg kell ismerned alaposan a hitedet, és nem szabad megengedni, hogy ezek befolyásolják a hitedet. Nehéz, de része a spirituális hadviselésnek.‎

Közvetve szenvedünk a politikához való viszonyban is. Ez az egyik oka annak, hogy a spirituális hadviselés részeként kötelesek vagyunk szavazni. Az egyház kijelentette, maga II. János Pál mondta azt az egyik dokumentumában, hogy “minden polgárnak, akinek szavazati joga van, kötelessége szavazni annak érdekében, hogy biztosítsa a társadalom közjóját”. És hanyagság, bűn, ha ezt nem tesszük meg. Kötelességed, hogy elmenjél és ezt tegyed. Miért? Mert kötelességünk, ahogy XIII. Leó mondta, és XI. Piusz mondta, és az összes szent mondta, különösen a pápák az elmúlt 150 évben, hogy kötelességünk létrehozni Krisztus Királyságát. Még a világi szférában is. És ez azt jelenti, hogy ennek az országnak a polgáraiként kötelességünk elmenni és szavaznunk kell azokra az emberekre, akik életpártiak– ezek az egyház értékei: az élet védelme és a közjó megvédése.‎

A szabadkőművesség egyik agyszüleménye a kommunizmus. Tudjuk, hogy a szabadkőművesség ördögi tetőtől talpig. Sőt, egy démon azt is elismerte nekem, hogy a szabadkőművesség minden egyes fokozata egy-egy démonról kapta a nevét. Azt is tudjuk, a legfelső szinten ez valójában luciferi, ez nem sátáni, a sátáni azt jelenti, hogy valójában imádják a Sátánt, de ez Luciferi, ami azt jelenti, hogy te magad leszel saját Istened. Szóval tudjuk, hogy a csúcson Lucifer áll.‎

A kommunizmus egyik diadala – az egyik módszere annak, ahogy a kommunizmus elterjesztette tévedéseit, ahogy a Szűzanya mondta Fatimában, az, hogy mindenki azt gondolja, hogy a választás legfontosabb tétje a gazdaság. Nem, nem az. Minden választáson a legfontosabb a polgárok lelki és erkölcsi jóléte, ez a legfontosabb egy választáson. Tény, hogy hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy az elsődleges dolog a gazdaság és hülye, aki nem ezt gondolja. Nem, igazából az hülye, aki azt hiszi, hogy a gazdaságról szól. Szent Tamás azt mondja a De Regimine Principum című munkájában, hogy azért kell előmozdítani a jó gazdaságot, hogy a polgárok erényekben növekedni tudjanak. Ezért van a gazdaság.

De az egyik módja annak, hogy ezzel közvetve foglalkozzunk, és ez az, amiért részévé kell tennünk a lelki hadviselésünknek alsóbb szinten, hogy segítsük a magunk részéről a kultúrát, hogy segítsük a politikát, hogy segítsük a társadalmat azáltal, ahogyan szavazunk, amit csinálunk, amit támogatunk. Ezek azok a dolgok, amiket meg kell tennünk annak érdekében, hogy leküzdjük az ördögi befolyást. És ez még mindig csak az elnyomás szintje.‎

Folyt. köv.

(A cikk ennek a videónak a fordítása)

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: