Szubjektív vallomás Rahnerről

„Rahner meghalt, és úgy gondolom, hogy hamarosan eszmevilága is el lesz temetve” Hans Urs von Balthasar A fenti idézetből kiolvasható vágyvezérelt gondolkodás sajnos Hans Urs von Balthasar esetében sem mutatkozott megbízhatónak, mert Rahner meghalt ugyan (reméljük, hogy Urunk irgalmából nem örökre), de eszmevilága halála után nem szűnt meg hatni, sőt. A kilencvenes években a magyarországi... Bővebben →

Egy Görföl-előadás margójára

Most, hogy Franciscus meghirdette az Amoris Laetitia-évet, újranéztem Görföl Tibornak egy interneten elérhető előadását, amelyet Szegeden tartott 2014-ben „Az elváltak és újraházasodottak szentségekhez engedése a legutóbbi családszinódus tükrében” címmel. Az előadás megnézhető itt (aki megnézi, az legyen éber, legyen résen!). A kérdés, amire ebben az előadásban választ kaphatunk nem az, ami a címből sejthető, hanem... Bővebben →

Szentlélek, pápaválasztás, tévedhetetlenség

Minden katolikus tudja, hogy Krisztus Urunk Szent Péterre, mint sziklára építette az egyházát, és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Ez az az ígéret, amelyre alapozva bizton állíthatjuk, hogy az egyház nem bukhat el Krisztus Urunk második eljöveteléig, dacára a sátán és emberi szolgáinak minden igyekezetének, még akkor sem, ha aktuálisan csak egy ember... Bővebben →

Fulton J. Sheen érsek útmutatója a szentóra végzéséhez

Egy olyan ember egyszerű szavai a szentóráról, aki hatvan év alatt egyetlen nap sem mulasztotta el az oltáriszentség előtt töltött teljes, megszakítás nélküli órát, pappá szentelése napjától kezdve egészen a haláláig.Kedvcsináló a Sophia Institute Press kiadásában megjelent Fulton J. Sheen Antológiához.  „Ne tartsd vissza magad az állandó imádságtól, és ne restelld mindhalálig keresni az igazulást,... Bővebben →

A szélsőségek közötti középút hamis ideája

Néha hallani lehet azt a szerencsétlen tézist, hogy az ellentétes tévedések egyenlőképpen veszélyesek. Azt feltételezik, hogy csak azért, mert valami hamis vagy túlzó, mert valaki lemondóan szélsőségesnek bélyegez valamit, az ellentéte ugyanolyan hamis és veszélyes.

Milyen választ kíván tőlünk Isten a jelen krízisben?

(részlet Dietrich von Hildebrand: A letarolt szőlő című művéből) Felmerül a nagy lelkiismereti kérdés: hogyan válaszoljunk a jelen helyzetben, amikor az Úr szőlőjét letarolták? Már korábban feltettük ezt a kérdést Krisztus szentséges embersége elferdítésének tárgyalásánál, amely valószínűleg a legfájóbb része a szőlő letarolásának. És most visszatérünk ehhez az annyira fontos ügyhöz, feltéve a kérdést, hogy... Bővebben →

Lelkiismeret-vizsgálat és könyörgés járvány idején

2020. március 30. Az elmúlt hetekben figyeltem a püspöki kar rendelkezéseit, megnyilatkozásait, a katolikus sajtót, egyházközségi és egyéb levelezőlistákat: a járvány okozta intézkedések és nehézségek mellett nagyon sok, lélekemelő hír, írás, tanúságtétel jelent meg. Imádkozunk a járvány megszűnéséért, az orvosokért és ápolókért, a betegekért, az állami vezetőkért. De valahogy egyre nagyobb hiányérzetem támadt: keveset hallok... Bővebben →

És ha mégis létezik összefüggés bűneink és a járvány között?

A keresztény hagyományban sok szent képviselte azt a meggyőződést, hogy Krisztus Urunk nagycsütörtöki vérrel verejtékezése nem csak, és nem elsősorban az emberi természet haláltól való félelmének agóniája. Jézus Krisztus az Olajfák hegyén átélte az ember Isten elleni bűnének teljes, kimondhatatlan, horribilis voltát, annak a végtelen, ismétlődő bűnfolyamnak a szörnyűségét, amely újra és újra megvalósítja az... Bővebben →

Engedelmességről, egységről és áldozásról járvány idején

Vajon a minden áron való emberi egység lehet-e a keresztények célja? Nem illik a 21. században ezt mondani, de mégis megteszem: a keresztény egység, akár egyházon belüli, akár egyházak közötti egység csak az igaz hitben való egység következménye lehet, nem attól független cél. Ahogy az egyházak közötti egység nem érhető el azzal, hogy mindenki enged... Bővebben →

Create a website or blog at WordPress.com , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑